Postulat

Postulat jest okresem próby powołania i wprowadzenia w życie zakonne.

Dziewczętom rozpoczynającym życie w zgromadzeniu towarzyszy siostra po ślubach wieczystych.

Okres postulatu trwa przeważnie rok, ale jest możliwość przedłużenia tego okresu do dwóch lat.

Postulat to:

  • poznanie siebie, by świadomie ofiarować siebie
  • odejście od dotychczasowego stylu życia dla stylu Chrystusa
  • stawianie pierwszych kroków w głębszej relacji z Boskim Oblubieńcem poprzez regularne spotkania z Nim w sakramentach i Słowie Bożym
  • integracja z nową rodziną, której siła tkwi w duchowej więzi z Chrystusem i charyzmatem Założyciela