Nowicjat

Nowicjat jest podstawowym okresem formacji, w którym nowicjuszka dokładniej rozpoznaje swoje powołanie i wchodzi w sposób życia w naszym Zgromadzeniu.

Nowicjat trwa dwa lata.

Pierwszy rok poświęcony jest ściśle formacji, edukacji, wejściu w życie modlitwy oraz w duchowość Zgromadzenia, stały kontakt z Bogiem.

Drugi rok służy praktycznemu wejściu w życie wspólnoty i dzieła apostolskie. Wysiłki nowicjuszki wspiera i ukierunkowuje mistrzyni nowicjatu.

Czas nowicjatu we wspólnocie zakonnej jest swego rodzaju wyjściem na pustynię i pozwoleniem, by Bóg nas doświadczał, pozwalał głębiej poznawać Jego miłość i jednocześnie to, co kryje się w naszym sercu, prawdy o sobie i o Bogu. Dlatego też pierwszy rok nowicjatu wiąże się z pobytem w odrębnej wspólnocie, ograniczonym kontakcie ze światem, intensywnej modlitwie, skupieniu i milczeniu.

Nowicjat,

  • u jego progu siostry otrzymują już habit i welon jako znak nowego człowieka stworzonego na obraz Boga
  • jest to szkoła naśladowania Chrystusa w Jego życiu czystym, ubogim i posłusznym
  • to zgłębienie duchowości Zgromadzenia, poznanie naszej rodziny zakonnej, by mieć z siostrami jedno serce i jednego ducha
  • to czas na poznanie charyzmatu Założyciela, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, aby wiernie kontynuować jego dzieło, do którego Bóg go wezwał i powołał Zgromadzenie
  • to kres, w którym nowicjuszka przygotowuje się do podjęcia na nowo odpowiedzi na powołanie, którym ją Bóg obdarza – a tą odpowiedzią jest złożenie ślubów czystości, posłuszeństwa i ubóstwa w Zgromadzeniu

Matką i Mistrzynią życia wewnętrznego jest dla nas

Matka Boża Loretańska, Służebnica Słowa