O NAS

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej zostało założone w 1920 r przez księdza Ignacego Kłopotowskiego. Od dnia, w którym ono zaistniało, siostry służą Bogu i ludziom poprzez modlitwę, życie w zjednoczeniu z Jezusem oraz na różnych odcinkach pracy apostolskiej. Obecnie Zgromadzenie prowadzi własne wydawnictwa, drukarnie, dom pomocy społecznej, świetlicę środowiskową, przedszkole, ochronkę. Niektóre siostry katechizują w szkołach, inne służą wiernym w parafiach. Działalność ta prowadzona na terenie Polski, a także za granicą – we Włoszech, Rumunii, na Ukrainie, w Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych. Siostry starsze i chore apostołują głównie przez modlitwę i cierpienie, powierzając Bogu sprawy ludzi i świata.

Rozmowy z Loretankami

DZIEŁA ZGROMADZENIA

Świetlica środowiskowa “DOM OJCA IGNACEGO”

PRACA WYDAWNICZA

PRZEDSZKOLE

DPS: CHARYTATYWNE DZIEŁO MIŁOŚCI im. ks. Ignacego Kłopotowskiego