Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatki zgłaszającej się do Zgromadzenia:

 • pisemna prośba o przyjęcie do Zgromadzenia
 • życiorys własnoręcznie napisany,
 • ksero dowodu osobistego względnie akt urodzenia,
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (aktualne),
 • zaświadczenie o stanie wolnym,
 • opinia od księdza proboszcza lub jego zastępcy,
 • świadectwo zdrowia,
 • świadectwo ukończenia szkoły i nauki religii,
 • zaświadczenie z pracy,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • pozwolenie rodziców, jeśli jest niepełnoletnia,
 • 3 fotografie