Juniorat

Juniorat rozpoczyna się z chwilą złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej. Podczas uroczystości składania ślubu, czystości ubóstwa i posłuszeństwa, siostra otrzymuje czarny welon i krzyż zawieszony na czarnej tasiemce. Jest to czas dokładniejszego poznania siebie i charyzmatu Zgromadzenia oraz przygotowania się do złożenia ślubów wieczystych. Juniorystki pod kierunkiem mistrzyni junioratu pogłębiają swoje życie wewnętrzne i przygotowują się umysłowo i technicznie do działalności apostolskiej. Juniorat trwa pięć lat.
W tym okresie juniorystki odnawiają profesję czasową każdego roku. Po złożeniu ślubów wieczystych każda siostra jest odpowiedzialna za własną formację, która powinna być kontynuowana i udoskonalana
przez całe życie.

  • tylko Bóg może dać Ci szczęście, a którym tęsknisz, którego pragniesz i szukasz – więc zaufaj Mu pełniej!
  • więcej serca dla Jezusa i człowieka przez miłość, ofiarę, poświęcenie w różnych formach apostolstwa – więc pokochaj Go głębiej!
  • służyć człowiekowi, to służyć Bogu samemu – więc pragnę bardziej Go poznawać, by bardziej i więcej być dla Niego, by ostatecznie powiedzieć: TAK PANIE!