FORMACJA ZAKONNA

Siostry loretanki składając profesję zakonną zobowiązują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Do Zgromadzenia przyjmowane są dziewczęta, które prawdziwie szukają Boga i chcą Jemu poświęcić swoje życie. Kandydatka zgłaszająca się do Zgromadzenia powinna odznaczać się:

umiłowaniem modlitwy

pracowitością

ofiarnością i usłużnością

umiejętnością współpracy z innymi

odpowiednim zdrowiem psychicznym i fizycznym

Czas od wstąpienia do złożenia ślubów wieczystych trwa około ośmiu lat.

“Całe nasze życie powinno się zwracać do Boga i Boga mieć za swój cel”   bł. ks. Ignacy Kłopotowski

postulat

nowicjat

juniorat